Opracowanie i wykonanie materiałów oraz aplikacji do wyświetlania na ekranie multimedialnym w Archiboxie w Gdyni

Numer umowy SK/78/PZ/1-W/2021
Data podpisania 26.01.2021
Przedmiot zamówienia:
  1. Opracowanie wątków merytorycznych do zamieszczenia na ekranie multimedialnym.
  2. Projekt części graficznej do wyświetlenia na ekranie multimedialnym.
  3. Wykonanie aplikacji ekranu multimedialnego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca:

„STUDIO ARCHITEKTURY Anna Orchowska-Smolińska” ul. Słupecka 9/10, 81-316 Gdynia

Wartość zamówienia: 12546,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2021
Data udostępnienia informacji: 25.10.2021