Wykonanie badań termowizyjnych 130 budynków

Numer umowy UMOWA nr KB/556/URE/88-W/2021
Data podpisania 02.09.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie badania termowizyjnego (zgodnie z normą PN-EN 13187 lub równoważną) wraz z opracowaniem wyników badania dla wskazanych 80 budynków wielorodzinnych i 50 jednorodzinnych położonych na terenie Gdyni w ramach realizacji programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja V”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: TERMOCENT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Smoluchowskiego 6/1, kod pocztowy 30-069, NIP:  6772423850
Wartość zamówienia: 79 950 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 08.09.2021
Data udostępnienia informacji: 08.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2021 09:38 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik