Usługi serwisowe systemu informatycznego InvisoLite

Numer umowy UMOWA nr KB/677/URE/111-W/2021
Data podpisania 29.10.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisowych dla systemu monitorowania budynków gminnych pod względem zużycia energii „InvisoLite” przez okres 24 miesięcy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o., siedziba: ul. Kolejowa 49, 05-092 Łomianki, NIP: 1182082026
Wartość zamówienia: 19 483,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-50
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2021
Data udostępnienia informacji: 04.11.2021