Doradztwo dot. dostaw energii elektrycznej

Numer umowy UMOWA NR KB/79/URE/2-W/2021
Data podpisania 19.02.2021
Przedmiot zamówienia: Doradztwo eksperckie z zakresu dostaw energii elektrycznej, optymalizacji przesyłu i prawa energetycznego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Miastem na Prawach Powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-059) ul. Unii Lubelskiej 4c, NIP 5541006264
Wartość zamówienia: 17 220 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 24.02.2021
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021