Dostawa folii kolorowej YMCKOK 200 kart/rolka do drukarki Primacy /R6F003EAA/ 90 sztuk

Numer umowy SK/1578/OU/16-W/2021
Data podpisania 21.10.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa folii kolorowej YMCKOK 200 kart/rolka do drukarki Primacy /R6F003EAA/ 90 sztuk
Zamawiający: Gdyńskie Centrum Kontaktu
Wykonawca: CartPoland Maciej Twardowski
Wartość zamówienia: 22 759,92 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-21-09
E-mail: m.kowalski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2021
Data udostępnienia informacji: 15.12.2021