Zakup usługi: nagranie dźwięku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni

Numer umowy SK/1949/BRM/14-W/2021
Data podpisania 17.12.2021
Przedmiot zamówienia: Nagranie dźwieku i obrazu oraz transmisja on-line (streaming video) w sieci Internet przebiegu sesji Rady Miasta gdyni w dniu 22 grudnia 2021 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja MB Maciej Bielecki, Gdynia
Wartość zamówienia: 5.781,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022