Zakup usługi: nagrania dźwięku i obrazu oraz transmisji on-line przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni

Numer umowy SK/88/BRM/5-W/2021
Data podpisania 01.02.2021
Przedmiot zamówienia: nagrania dźwięku i obrazu oraz transmisji on-line (streaming video) w sieci Internet przebiegu nie więcej niz 7 sesji Rady Miasta Gdyni w okresie do 30 .06.2021 r., w tym sesji uroczystej wraz z wykonaniem multimediów i udzieleniem licencji do utworów oraz sesji dwudniowej, absolutoryjnej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja MB Maciej Bielecki, Gdynia
Wartość zamówienia: 72.570,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 22.02.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022