zakup usługi: gastronomicznej

Numer umowy SK/1571/BRM/12-W/2021
Data podpisania 15.10.2021
Przedmiot zamówienia: usługa gastronomiczna dla 22 osób w czasie szkolenia dla Młodziezowej Rady Miasta Gdyni w Muzeum Emigracji w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Patrycja pawlak - Riahi BIGARRE, Gdynia
Wartość zamówienia: 440,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022