Zakup usługi: druk listów okolicznościowych z teczkami zwiazaqnych z medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Numer umowy SK/422/BRM/7-W/2021
Data podpisania 19.03.2021
Przedmiot zamówienia: druk i dostawa 3000 szt. teczek do listu oraz 2690 listów według zastrzeżonego wzoru
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakład Poligraficzny NORMEX Iwona Morawczyńska, Gdańsk
Wartość zamówienia: 11.771,60 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 22.03.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022