Umowa zlecenie: szkolenie dla Młodziezowej Rady Miasta Gdyni

Numer umowy SK/1580?BRM?13-W/2021
Data podpisania 18.10.2021
Przedmiot zamówienia: Organizacja dwóch szkoleń dla Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni wraz z warsztatami integracyjnymi
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marta Otrębska
Wartość zamówienia: 720,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Płac UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 02.11.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022