umowa o dzieło: wykonanie projektu plakatu

Numer umowy SK/1376/BRM/11-W/2021
Data podpisania 21.09.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu plakatu promujacego wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Weronika Julia Olszewska
Wartość zamówienia: 400,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 01.10.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022