Umowa o dzieło: wykonanie plakiet "Czas Gdyni"

Numer umowy SK/128/BRM/6-W/2021
Data podpisania 04.02.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 2 szt. plakiet Nagroda Czas Gdyni oraz 6 szt. plakietek Wyróżnienie Czas Gdyni (odlew z brazu, osadzenie na płytkach marmurowych, obróbka, mocowanie)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Feliks Malinowski, artysta plastyk, Gdynia
Wartość zamówienia: 5.200,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022