Zakup 200 egz. książki "Zebrała się w Gdyni klika. Lata 1945-1947 (od płk. Siergiejenki do sfałszowanych wyborów)"

Numer umowy SK/212/PBP/3-W/2021
Data podpisania 19.03.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup 200 egz. książki "Zebrała się w Gdyni klika. Lata 1945-1947 (od płk. Siergiejenki do sfałszowanych wyborów)"
Zamawiający: Gmina miasta gdyni
Wykonawca: Małgorzata Sokołowska OFICYNA VERBI CAUSA DOG PROJECT
Wartość zamówienia: 7.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2021
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021