Wykonanie imiennych legitymacji i pudełek do pamiątkowych odznaczeń

Numer umowy SK/1196/PBP/33-W/2021
Data podpisania 13.08.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie imiennych legitymacji i pudełek do pamiątkowych odznaczeń dla uczestników strajków Sierpnia '80
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stanisław Śliwa P.H.U. Firma "Celstan"
ul. Nagietkowa 7, 81-198 Kosakowo
Wartość zamówienia: 3.198 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 27.08.2021
Data udostępnienia informacji: 27.08.2021