Wykonanie elementów informacyjnych dot. szczepień przeciw Covid-19 wraz z ich montażem i demontażem w PSP w Gdyni

Numer umowy SK/692/PBP/13-W/2021
Data podpisania 14.05.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie (w tym druk, wyklejenie) wraz z montażem/demontazem elementów informacyjno-promocyjnych dot. szczepień przeciw Covid-19 w uruchomionych przez miasto Punktach Szczepień Powszechnych (PSP) i na terenie przyległym do nich.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Michał Kuśnierz Smile Reprezent, 81-601 Gdynia, ul. Zorzy 11
NIP 9581297399
REGON 192086780
Wartość zamówienia: 48641.59 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022