Współorganizacja konkursu o Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 2021

Numer umowy SK/274/PBP/5-W/2021
Data podpisania 02.03.2021
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja konkursu o Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Press Club Polska
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Wartość zamówienia: 25.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021