Przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia ‘80” (tom dziewiąty)

Numer umowy SK/721/PBP/14-W/2021
Data podpisania 09.06.2021
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia ‘80” (tom dziewiąty)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
ul. Widna 10D/20, 81-641 Gdynia
Wartość zamówienia: 50.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 16.09.2021
Data udostępnienia informacji: 16.09.2021