Promocja miasta w związku z napisaniem przez p. Olgę Dębicką książki zawierającej fragment dotyczący Gdyni

Numer umowy SK/980/PBP/25-W/2021
Data podpisania 28.07.2021
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta w związku z napisaniem przez p. Olgę Dębicką książki pod roboczym tytułem "Moje podróże z National Geographic", zawierającej rozdział dotyczący Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Olga Dębicka zamieszkała w Gdyni
Wartość zamówienia: 15.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 05.08.2021
Data udostępnienia informacji: 05.08.2021