Promocja miasta podczas wydarzenia Moto Safety Day

Numer umowy SK/762/PBP/17-W/2021
Data podpisania 14.06.2021
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas wydarzenia Moto Safety Day
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: LINK PR Elżbieta Koncka
ul. Al. Wyścigowa 8b lok. 75, 02-681 Warszawa
Wartość zamówienia: 7.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 16.08.2021
Data udostępnienia informacji: 16.08.2021