przygotowanie projektu graficznego oraz druk zaproszeń

Numer umowy SK/294/PON/3-W/2021
Data podpisania 24.02.2021
Przedmiot zamówienia: przygotowanie projektu graficznego oraz druk zaproszeń na galę nagrody im. Piotra Pawłowskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Drukarnia Elfax sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 308, Pogórze
Wartość zamówienia: 516,60 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021