organizacja szkolenia on-line

Numer umowy SK/166/PON/2-W/2021
Data podpisania 08.02.2021
Przedmiot zamówienia: organizacja szkolenia on-line "Koordynator do spraw dostępności"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,  81-382 Gdynia
Wykonawca: Instytut Badań Nad Demokracją ul. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa
Wartość zamówienia: 350,00 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021