Organizacja szkolenia on-line

Numer umowy SK/89/PON/18-W/2021
Data podpisania 26.01.2021
Przedmiot zamówienia: organizacja szkolenia on-line dla koordynatorów dostępności
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54  81-382 Gdynia
Wykonawca: EURA Europejskie Centrum Edukacji ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica
Wartość zamówienia: 260,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021