organizacja noclegu

Numer umowy SK/557/PON/10-W/2021
Data podpisania 08.04.2021
Przedmiot zamówienia: organizacja noclegu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: HOTEL CO 51  POLAND sp. z o.o. Warszawa ul. Żwirki i Wigury 16B
Wartość zamówienia: 345,00 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021