oświadczenia majątkowe 2021:

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.

Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz starszy inspektor DagmaraRosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Adamczyk Beata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1019kb   metryczka
2 Adamska Marzena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1516kb   metryczka
3 Albecka Izabela dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 982kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 211kb  
metryczka
4 Aleksiak Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1456kb   metryczka
5 Ambrosiewicz Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1642kb   metryczka
6 Andrzejewska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 833kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 188kb  
metryczka
7 Andziulewicz Ewa dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 990kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 197kb  
metryczka
8 Aniołowska-Pek Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1769kb   metryczka
9 Babicki Krzysztof dyrektor Teatru Miejskiego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1670kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1682kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 219kb  
metryczka
10 Baca Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1726kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 137kb  
metryczka
11 Bach Magdalena kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 935kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 208kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1000kb  
metryczka
12 Bajduszewska Alicja dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1087kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1082kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 254kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1057kb  
metryczka
13 Barszcz Anna starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2125kb   metryczka
14 Bartoszewicz Bartosz wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 980kb   metryczka
15 Bawej Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1638kb   metryczka
16 Benedyka Annetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1142kb   metryczka
17 Bennich Anna dyrektor CUPSZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1136kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1093kb  
metryczka
18 Bębenek Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1271kb   metryczka
19 Bień Andrzej komendant Straży Miejskiej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1218kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1205kb  
metryczka
20 Bisewska Lucyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1594kb   metryczka
21 Bodnar Andrzej dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1236kb   metryczka
22 Bogdanowicz Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1656kb   metryczka
23 Boniek Mirela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1668kb   metryczka
24 Bońdos Grzegorz zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału Urząd Miasta / dyrektor GCI Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 elektronicznie - rozmiar: 1093kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 elektronicznie - rozmiar: 955kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1077kb  
metryczka
25 Borkowska Anna dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 923kb   metryczka
26 Brillowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1551kb   metryczka
27 Bronk Franciszek zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 986kb   metryczka
28 Brzeski Tomasz zastępca kierownika w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 941kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe 2021 - rozmiar: 944kb  
metryczka
29 Bubicz-Józekowska Ilona inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1024kb   metryczka
30 Budzińska Daniela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1619kb   metryczka
31 Budzyńska Sylwia podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1547kb   metryczka
32 Bujak Kamil przewodniczący zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1385kb   metryczka
33 Byczkowska Anna dyrektor GCI Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1315kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1421kb  

Plik pdf  WYJAŚNIENIE do oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2021 - rozmiar: 288kb  
metryczka
34 Chrzanowska Izabela starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1609kb   metryczka
35 Chrzan-Pardus Magdalena kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 832kb   metryczka
36 Chudyszewicz Iwona dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1671kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 177kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1610kb  
metryczka
37 Chudyszewicz Witold p.o. dyrektora szkoły / dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2021 - rozmiar: 1684kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1755kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 172kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 170kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1572kb  
metryczka
38 Chudzik Beata kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1886kb   metryczka
39 Cieklińska Barbara geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1136kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 190kb  
metryczka
40 Cieślucińska Kamila inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1748kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1832kb  
metryczka
41 Cupiał Elżbieta dyrektor MDK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1490kb  

Plik pdf  korekta do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 1682kb  
metryczka
42 Czykier Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1401kb   metryczka
43 Dalecki Przemysław dyrektor GCS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1156kb   metryczka
44 Damaszke Anna dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1424kb   metryczka
45 Dampc Anna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1067kb   metryczka
46 Daniluk Martyna p.o. dyrektora przedszkola / dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2021 - rozmiar: 914kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 924kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych na koniec i na początek kadencji 2021 - rozmiar: 390kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 984kb  
metryczka
47 Dawidowska Sabina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1069kb   metryczka
48 Dąbkowski Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1520kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1663kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1627kb  
metryczka
49 Dąbrowska Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1727kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 i na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1676kb  
metryczka
50 Deręgowski Marian dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1740kb   metryczka
51 Długońska-Duber Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1064kb   metryczka
52 Domańska-Ożga dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1332kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1693kb  
metryczka
53 Dubyna Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1684kb   metryczka
54 Dudaref Elżbieta dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1099kb   metryczka
55 Dukat Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1461kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 1348kb  
metryczka
56 Dunst Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 elektronicznie - rozmiar: 1403kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 elektronicznie - rozmiar: 1383kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1423kb  
metryczka
57 Dziuba Krystyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1653kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 212kb  
metryczka
58 Ebertowska Agnieszka podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1798kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1737kb  
metryczka
59 Erecińska Izabela prezes zarządu Eko Doliny Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 946kb   metryczka
60 Felon Michał dyrektor ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 945kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 940kb  
metryczka
61 Filipowicz Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1580kb   metryczka
62 Flisykowska Bogusława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1030kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1031kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1091kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 elektronicznie - rozmiar: 187kb  
metryczka
63 Folejewski Wojciech dyrektor ZDiZ / prezes zarządu OPEC Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1032kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1040kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1054kb  
metryczka
64 Formella Maria dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1278kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1260kb  

Plik pdf  korekta do ośw. maj. na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1346kb  

Plik pdf  korekta do ośw. maj. za 2021 - rozmiar: 1363kb  
metryczka
65 Frankowski Bartosz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1133kb   metryczka
66 Gantkowski Wojciech główny specjalista p.o. kierownika referatu Urząd Miasta / kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1088kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1107kb  
metryczka
67 Gawron Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 881kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 866kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 140kb  
metryczka
68 Gładczak Małgorzata kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 911kb   metryczka
69 Gogola Andrzej dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1758kb   metryczka
70 Grabowicz-Matyjas Karolina dyrektor Muzeum Emigracji Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1579kb   metryczka
71 Gromotka Kinga pośrednik pracy PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2580kb   metryczka
72 Gromow Natalia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczne Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 961kb   metryczka
73 Gruszecka-Spychała Katarzyna wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1349kb   metryczka
74 Grzegorowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1659kb   metryczka
75 Guć Michał wiceprezydent Miasta Gdyni, członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1336kb   metryczka
76 Gugała Żanetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1620kb   metryczka
77 Haase Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1629kb   metryczka
78 Hadrzyńska Iwona kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1443kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 262kb  
metryczka
79 Halboth Łukasz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1476kb   metryczka
80 Hapyn Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 997kb   metryczka
81 Harackiewicz Alicja dyrektor Centrum Nauki Experyment Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 3183kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 540kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji 2021 - rozmiar: 2578kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 3097kb  
metryczka
82 Harhaj Piotr dyrektor Centrum Samopomocy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1732kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1779kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1722kb  
metryczka
83 Hetak Regina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1049kb   metryczka
84 Hirsch Robert Miejski Konserwator Zabytków Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 973kb   metryczka
85 Ilnicka Violetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1627kb   metryczka
86 Jabłońska Anna inspektor w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1027kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 181kb  
metryczka
87 Jachowska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1423kb   metryczka
88 Jankowski Krzysztof dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1525kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 176kb  
metryczka
89 Jankowski Wojciech dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1165kb   metryczka
90 Jarzębińska Wioletta starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1631kb   metryczka
91 Jeziorska-Falkiewicz Grażyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1588kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1578kb  
metryczka
92 Jezior Mirosława dyrektor MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1270kb   metryczka
93 Jeżewska Agnieszka podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1525kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1667kb  
metryczka
94 Józefczyk Jarosław zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 998kb   metryczka
95 Karasiewicz Gabriela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1544kb   metryczka
96 Karkowska Marta dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1697kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1708kb  
metryczka
97 Kasperek-Sut Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1698kb   metryczka
98 Kąkol Bożena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1620kb   metryczka
99 Kicka Paulina podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1639kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1624kb  
metryczka
100 Kiljański Jarosław inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1510kb   metryczka
101 Klajnert Rafał sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1078kb   metryczka
102 Klauze Jolanta zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2607kb   metryczka
103 Kobylarczyk Magdalena starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2140kb   metryczka
104 Kokot Lucyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1779kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 161kb  
metryczka
105 Kołodziejski Hubert dyrektor ZKM, członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 jako członek MZKZG - rozmiar: 1734kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 jako dyrektor - rozmiar: 1743kb  
metryczka
106 Kondracka Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1599kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1603kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1236kb  
metryczka
107 Konkiel Rozalia p.o. dyrektora szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1143kb   metryczka
108 Kończyk Remigiusz dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 917kb   metryczka
109 Kopeć Leszek dyrektor GCF Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1153kb   metryczka
110 Kordel Czesław członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1944kb   metryczka
111 Kordzińska-Grabowska Anna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1198kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1186kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1251kb  
metryczka
112 Kosakowski Wiesław dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1718kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1718kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1608kb  
metryczka
113 Kostusik Anna dyrektor CAR Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1355kb   metryczka
114 Kotwicka Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1842kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1763kb  
metryczka
115 Kowalewska Agata dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 939kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 958kb  
metryczka
116 Kowalewski Marcin kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 977kb   metryczka
117 Kowieski Krzysztof naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1513kb   metryczka
118 Kozłowska Anna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1036kb   metryczka
119 Kozłowski Wojciech członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1559kb   metryczka
120 Krajewska Halina inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1625kb   metryczka
121 Kreft Beata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1744kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1568kb  
metryczka
122 Kruk Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 950kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 925kb  
metryczka
123 Krumholc Iwona dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1038kb   metryczka
124 Krysztofowicz Wiesława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1753kb   metryczka
125 Księżopolska Monika kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1583kb   metryczka
126 Kszyształowska Anna kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 902kb   metryczka
127 Kucharek Lucyna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1644kb   metryczka
128 Kuczkowska Anna starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1278kb   metryczka
129 Kujawski Wiesław wiceprezes zarządu PEWiK Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1403kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1421kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1408kb  
metryczka
130 Kuklewicz Andrzej dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1311kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 180kb  
metryczka
131 Kulas Piotr dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1225kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 187kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1023kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 192kb  
metryczka
132 Kula Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1609kb  

Plik pdf  korekta do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 1753kb  
metryczka
133 Kuźmin Aleksander dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1777kb   metryczka
134 Labuda Tomasz zastępca prezesa zarządu PKT Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1534kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1500kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1352kb  
metryczka
135 Laskowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1644kb   metryczka
136 Latocha Barbara dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1615kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1157kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1632kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 300kb  
metryczka
137 Lebiedziński Przemysław dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1687kb   metryczka
138 Lemanszek Ewa dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1203kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1211kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1251kb  
metryczka
139 Lepak-Czoska Dorota zastepca kierownika MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 891kb   metryczka
140 Lesiński Adam kierownik referatu w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1009kb   metryczka
141 Lewandowska Lucyna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1106kb   metryczka
142 Lis Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1462kb   metryczka
143 Lubrycht Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1292kb   metryczka
144 Łabądź Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1600kb   metryczka
145 Łapacz Tomasz podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1064kb   metryczka
146 Ławik Iwona starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1599kb   metryczka
147 Łączyńska Lidia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 964kb   metryczka
148 Łepik Anna naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1389kb   metryczka
149 Łucyk Marek wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1002kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 153kb  
metryczka
150 Maliszewska Danuta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1028kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1015kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1080kb  
metryczka
151 Małolepszy Piotr prezes zarządu PKT Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1557kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1550kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1394kb  
metryczka
152 Małyszko Monika dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1072kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1067kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1065kb  
metryczka
153 Marciniak Dagmara kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 939kb  

Plik pdf  korekta do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 949kb  
metryczka
154 Markešić Iwona dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1052kb   metryczka
155 Markowska Aleksandra dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1130kb   metryczka
156 Marlewska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1755kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1747kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1640kb  
metryczka
157 Marszałek-Jalowska Dorota zastępca naczelnika wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1599kb   metryczka
158 Matulewicz Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1681kb   metryczka
159 Mazurek Marta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1634kb   metryczka
160 Mazurkiewicz Anna zastepca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 i na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1111kb   metryczka
161 Mehring Anna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1662kb   metryczka
162 Melki Anna dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 965kb   metryczka
163 Mendryk Aleksandra skarbnik Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na dzień powołania 2021 elektronicznie - rozmiar: 1069kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1161kb  
metryczka
164 Michno Jacek kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1519kb   metryczka
165 Mielewczyk Aneta kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1081kb   metryczka
166 Mierzwiński Michał podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1723kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 214kb  
metryczka
167 Mieszczański Mirosław starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1611kb   metryczka
168 Mikołajczak Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1181kb   metryczka
169 Modelska Alicja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1047kb   metryczka
170 Moder Karin p.o. dyrektora / dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1395kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o.2021 - rozmiar: 1348kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego na koniec kadencji p.o.2021 - rozmiar: 1370kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1372kb  
metryczka
171 Moniuszko Bogusław kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1379kb   metryczka
172 Moszczyński Bogusław dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1789kb   metryczka
173 Mróz Marzanna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1278kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1276kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 232kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1289kb  
metryczka
174 Nagiel Beata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1820kb   metryczka
175 Napierała Ewa dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1528kb   metryczka
176 Neubert-Michalak Iwona zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1310kb   metryczka
177 Neugebauer Anna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1762kb   metryczka
178 Nowakowska Magdalena dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1265kb   metryczka
179 Nowak Hanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1702kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1702kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1517kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 184kb  
metryczka
180 Nowicka Joanna dyrektor GCUO Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 954kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia maj. za 2021 - rozmiar: 235kb  

Plik pdf  2 wyjaśnienie do oświadczenia maj. za 2021 - rozmiar: 659kb  
metryczka
181 Nowopolska Joanna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1401kb   metryczka
182 Ogrodnik Tomasz dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 961kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 927kb  
metryczka
183 Onasch-Ptaszyńska Małgorzata dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1492kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1483kb  
metryczka
184 Orent Jolanta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1561kb   metryczka
185 Orzoł Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1638kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1709kb  
metryczka
186 Osik Tomasz główny księgowy w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1378kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1390kb  
metryczka
187 Ossowska Katarzyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1532kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1628kb  
metryczka
188 Ostałowska Janina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 947kb   metryczka
189 Pagudis Markos prezes zarządu ARG Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1277kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1277kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1237kb  
metryczka
190 Pająk-Michalik Beata dyrektor MSPR Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1339kb   metryczka
191 Pakólska Aleksandra kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe 2021 - rozmiar: 896kb   metryczka
192 Paluch-Łątkowska Elżbieta kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1386kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 248kb  
metryczka
193 Parat-Lipińska Mariola dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1498kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1483kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1340kb  
metryczka
194 Parzych-Bałdyga Monika inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1696kb   metryczka
195 Pasieka Aneta p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1734kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 189kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1786kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1761kb  
metryczka
196 Pawlak Renata dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1369kb   metryczka
197 Pawlenko Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1918kb   metryczka
198 Pawlikowska Krystyna geodeta miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1067kb   metryczka
199 Pawlik Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1533kb   metryczka
200 Piątek Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1709kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1761kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1740kb  
metryczka
201 Pietrzak Sabina zastępca kierownika DOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1051kb   metryczka
202 Pietrzyk Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1473kb   metryczka
203 Pijanowska Małgorzata podinspektor urząd miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1748kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1615kb  
metryczka
204 Piotrowicz-Miksa Milena pośrednik pracy PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2527kb   metryczka
205 Piotrowska Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1084kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1089kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1188kb  
metryczka
206 Piwowarek Marlena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1647kb   metryczka
207 Piwowarska Magdalena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1371kb   metryczka
208 Popiel Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1739kb   metryczka
209 Powalisz Danuta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1887kb   metryczka
210 Prusak Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1054kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1050kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1175kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 elektronicznie - rozmiar: 193kb  
metryczka
211 Ratowska Beata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1420kb   metryczka
212 Rąbalska Bernadeta osoba zarządzająca GCK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1760kb   metryczka
213 Rejf Monika zastępca naczelnika wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1207kb   metryczka
214 Rogocki Marcin kierownik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1150kb   metryczka
215 Rozbicka Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1710kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1700kb  
metryczka
216 Rutkowska Joanna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1438kb   metryczka
217 Rutz Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1019kb   metryczka
218 Rybandt Marzena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1625kb   metryczka
219 Rydzewska Anna dyrektor ZCK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1326kb   metryczka
220 Rymasz Agnieszka dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1568kb   metryczka
221 Sarnecka Anita kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1444kb   metryczka
222 Siekierska Lucyna podinspektor w Urzędzie Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1657kb   metryczka
223 Siewert Grzegorz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1031kb   metryczka
224 Siewert Iwona zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1481kb   metryczka
225 Skiba Celestyna dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1843kb   metryczka
226 Skiba Martyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1645kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. maj. za 2021 - rozmiar: 148kb  
metryczka
227 Skulska-Wittbrodt Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1534kb   metryczka
228 Słaba Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1701kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1700kb  
metryczka
229 Smolik Alicja dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1161kb   metryczka
230 Smolińska Anna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1426kb   metryczka
231 Smolna Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 989kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 170kb  
metryczka
232 Smużyńska Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1080kb   metryczka
233 Sobótka Jolanta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1701kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1695kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1660kb  
metryczka
234 Sochacka Anita starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1580kb   metryczka
235 Sokolnicki Jakub kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 979kb   metryczka
236 Sparzak Beata zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1451kb   metryczka
237 Spica Alicja dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1470kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1480kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1529kb  
metryczka
238 Stadnicka Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1030kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1028kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1051kb  
metryczka
239 Stanios Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1653kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 188kb  
metryczka
240 Starościak Magdalena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1638kb   metryczka
241 Starzecka Katarzyna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1811kb   metryczka
242 Stasiak Bogusław prezes zarządu PKM Sp. z o.o. Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1163kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1152kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1178kb  
metryczka
243 Stateczny Janusz prezes zarządu Portu Lotniczego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1563kb   metryczka
244 Stec Katarzyna zastepca dyrektora MOPS / dyrektor MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji zastępcy dyrektora 2021 - rozmiar: 1230kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji dyrektora 2021 - rozmiar: 1213kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1263kb  
metryczka
245 Stefanowska Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2034kb   metryczka
246 Stefanowska Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1708kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1786kb  
metryczka
247 Stelmach Renata naczelnik wydziału Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1023kb   metryczka
248 Stoińska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1408kb   metryczka
249 Struniewska Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1788kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1629kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 233kb  
metryczka
250 Strzałkowska Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1216kb   metryczka
251 Sumowska Jolanta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1483kb   metryczka
252 Szafranek Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1510kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1552kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1108kb  
metryczka
253 Szałucki Krzysztof skarbnik Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1640kb   metryczka
254 Szczepańska Joanna starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1413kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia maj. za 2021 - rozmiar: 166kb  
metryczka
255 Szczukiewicz Magdalena dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1006kb   metryczka
256 Szczurek Wojciech Prezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 682kb  

Plik pdf  uzupełnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 183kb  
metryczka
257 Szewczuk-Putrym Lilianna dyrektor Domu Pomocy Społecznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1235kb   metryczka
258 Szlinder Elżbieta kierownik w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1188kb  

Plik pdf  WYJAŚNIENIE do oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2021 - rozmiar: 185kb  
metryczka
259 Szwejkowska Agnieszka dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1463kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1471kb  
metryczka
260 Szymańska Marta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 elektronicznie - rozmiar: 953kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 elektronicznie - rozmiar: 951kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1015kb  
metryczka
261 Szymborska Beata p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. 2021 - rozmiar: 1644kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2021 - rozmiar: 2186kb  
metryczka
262 Szymoniak-Wawrzyk Barbara zastępca kierownika w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1061kb   metryczka
263 Śliwińska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1403kb   metryczka
264 Śliwińska Judyta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1030kb   metryczka
265 Tankiewicz Walery prezes zarządu PEWiK Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1481kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1491kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1452kb  
metryczka
266 Tarnopolska Justyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1759kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1737kb  
metryczka
267 Tomporowska Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1353kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 223kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1455kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 - rozmiar: 202kb  
metryczka
268 Topolewicz Piotr wiceprezes zarządu PKM Sp. z o.o. Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 2160kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 2153kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2383kb  
metryczka
269 Tryzna Iwona dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1032kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1012kb  
metryczka
270 Trzeciak Arkadiusz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1357kb   metryczka
271 Tylingo-Chmielewska Katarzyna dyrektor ZBiLK Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1027kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1037kb  
metryczka
272 Umławska Marzenna naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1365kb   metryczka
273 Usik Artur zastepca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1056kb   metryczka
274 Walaszkowska Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1197kb   metryczka
275 Walczak Konrad dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1029kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 982kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych na koniec i na poczatek kadencji 2021 - rozmiar: 202kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 856kb  
metryczka
276 Walędziak Remigiusz dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1060kb   metryczka
277 Wasilewska Joanna zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1044kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 elektronicznie - rozmiar: 190kb  
metryczka
278 Wasińczuk Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1290kb   metryczka
279 Wciórka Marcin podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1721kb  

Plik pdf  korekta do oświadczenienia majątkowego na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1157kb  

Plik pdf  2 korekta do oświadczenienia majątkowego na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1856kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1639kb  
metryczka
280 Welfle-Pobłocka Agnieszka dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1116kb   metryczka
281 Węsierska Joanna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1934kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 206kb  
metryczka
282 Widawska Katarzyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1621kb   metryczka
283 Wilczyńska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1056kb   metryczka
284 Wilkowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 2148kb   metryczka
285 Wiłucka-Psyta Elżbieta zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1845kb   metryczka
286 Winnicka Renata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1638kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1646kb  
metryczka
287 Wiśniewska Barbara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1583kb   metryczka
288 Wiśniewska Katarzyna dyrektor OPiTU Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1283kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1284kb  
metryczka
289 Wiśniewski Sławomir dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1691kb   metryczka
290 Wiśniewski Tadeusz prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1028kb   metryczka
291 Witek Janusz zastępca komendanta Straży Miejskiej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1218kb   metryczka
292 Witowski Roman prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1249kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1238kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 907kb  
metryczka
293 Wójciuk-Kasieczka Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1505kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1529kb  
metryczka
294 Wojciechowski Jarosław dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1577kb   metryczka
295 Wolak Jolanta inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1480kb   metryczka
296 Wolańska Edyta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1732kb   metryczka
297 Wolf-Bohm Marzena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1691kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1651kb  
metryczka
298 Wroński Tomasz kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1028kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 196kb  
metryczka
299 Wrosz Karolina podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1731kb   metryczka
300 Zaborowska-Kempa Eliza dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1279kb   metryczka
301 Zajdziński Bogdan dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 elektronicznie - rozmiar: 1243kb   metryczka
302 Zaręba Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1313kb   metryczka
303 Zarzycka Grażyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1182kb   metryczka
304 Zduń Ewa podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 989kb   metryczka
305 Zglińska Bożena dyrektor Centrum Aktywności Seniora Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1607kb   metryczka
306 Zieliński Wojciech dyrektor Teatru Miejskiego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2021 - rozmiar: 1627kb   metryczka
307 Ziółkowska Natalia podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2021 - rozmiar: 1654kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 i na koniec upoważnienia 2021 - rozmiar: 1740kb  
metryczka
308 Złoch Jolanta dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1155kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1174kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1149kb  
metryczka
309 Zomkowski Sebastian członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 6786kb  

Plik pdf  korekta do ośw. majątkowego za 2021 - rozmiar: 4301kb  
metryczka
310 Żelechowski Mariusz dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1502kb   metryczka
311 Żurek Lech prezes zarządu PKA Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1499kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1493kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2021 - rozmiar: 1456kb  
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2022 12:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.11.2022 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.11.2022 12:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2022 12:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2022 12:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 14:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 14:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2022 13:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.06.2022 15:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.06.2022 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.06.2022 14:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.06.2022 13:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.06.2022 13:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.06.2022 13:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 11:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 10:59 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.06.2022 10:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.06.2022 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.06.2022 15:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.06.2022 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.06.2022 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.06.2022 15:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.06.2022 15:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.06.2022 12:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.06.2022 12:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.06.2022 15:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.06.2022 14:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.06.2022 13:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.06.2022 13:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.06.2022 11:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.06.2022 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.06.2022 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.06.2022 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.06.2022 13:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.06.2022 13:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.06.2022 13:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.06.2022 12:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.06.2022 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.06.2022 14:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.06.2022 13:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
31.05.2022 14:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.05.2022 14:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.05.2022 14:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.05.2022 09:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2022 13:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2022 12:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2022 12:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2022 12:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2022 10:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.04.2022 16:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.04.2022 15:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.04.2022 15:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.04.2022 15:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.04.2022 15:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2022 14:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2022 14:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.04.2022 14:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.04.2022 13:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.04.2022 12:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 15:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 15:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.04.2022 14:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.04.2022 12:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 13:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 13:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 13:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 13:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 13:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.04.2022 12:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.03.2022 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
25.03.2022 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.03.2022 14:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.03.2022 14:27 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2022 15:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2022 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2022 14:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.03.2022 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.03.2022 12:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.03.2022 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.03.2022 12:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.03.2022 09:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.03.2022 09:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
09.03.2022 09:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.02.2022 09:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2022 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2022 12:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.01.2022 11:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.01.2022 11:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.01.2022 11:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.01.2022 11:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.12.2021 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.12.2021 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.12.2021 11:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.12.2021 11:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.11.2021 12:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.11.2021 09:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.10.2021 11:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.10.2021 11:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 13:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 13:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 13:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 13:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 13:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 13:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 14:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 14:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 14:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 14:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 13:56 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 13:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2021 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.08.2021 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.08.2021 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.08.2021 14:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.08.2021 13:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.08.2021 13:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2021 10:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2021 09:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2021 09:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2021 09:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2021 15:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2021 15:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 10:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 10:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 12:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 12:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 12:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 14:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.03.2021 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.02.2021 14:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.01.2021 12:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka