Wyniki otwartego konkursu ofert na projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji (Oksywie)Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2021 r.
Środki w wysokości 32.500,00 zł zostały przyznane Fundacji MOZI z/s w Gdyni (KRS nr: 0000473054) na realizację zadania pt.: „Interaktywne instalacje świetlne w Parku Leśnym”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Towpasz
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021
Data udostępnienia informacji: 16.03.2021