Wyniki konkursu ofert w zakresie podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: "Relacje? To ważne!" - projekt podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej,
Nazwa organizacji pozarządowej: Dbam o mój z@sięg z siedzibą w Gdańsku (80-537) ul. Wyzwolenia 17C/3,
Liczba punktów: 83,83

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4441/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2021 r.:
Nazwa zadania: "Relacje? To ważne!" - projekt podnoszenia jakości relacji w społeczności szkolnej,
Nazwa organizacji pozarządowej: Dbam o mój z@sięg z siedzibą w Gdańsku (80-537) ul. Wyzwolenia 17C/3,
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania:
- w 2021 r.: 50 000,00 PLN;
- w 2022 r.: 100 000,00 PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 25.11.2021
Data udostępnienia informacji: 25.11.2021