Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2021”

Zarządzeniem numer  3826/21/VIII/R z dnia 29 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego  „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2021”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:                      
 
1.     Fundacja „Fly”
1.1  nazwa zadania: Seniorzy poznają pomorskie;
kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Uwagi: przyznana kwota dotacji ma pomóc w zorganizowaniu wymienionych w ofercie wycieczek z zastrzeżeniem udziału jednej, tej samej osoby, w maksymalnie dwóch wycieczkach.
1.2  nazwa zadania: Powrót do kondycji;
kwota dotacji: 12.590,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych)
 
2.     Fundacja „Adaptacja”, nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch,
kwota dotacji: 18.110,00 (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziesięć złotych)
 
3.     Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”, nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+;
kwota dotacji: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).
 
4.     Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha", nazwa zadania: Seniorzy ćwiczą 2021;
kwota dotacji: 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).
 
5.     Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja. Zdrowy kręgosłup "Uczyń życie zdrowszym"; kwota dotacji: 7.580,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
 
6.     Instytut Wiedzy i Kompetencji, nazwa zadania: Rozszerzenie działalności Klubu Seniora „Jesień Możliwości”; kwota dotacji: 11.400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).
Uwagi: Komisja Oceniająca zarekomendowała przyznanie części dotacji zadaniu „Rozszerzenie działalności Klubu Seniora „Jesień Możliwości” z zastrzeżeniem: realizacji punktów harmonogramu -  1. Rekrutacja grupy docelowej  i 4. Akademia Czasu Wolnego - prowadzenie warsztatów "Po napisach końcowych” - niezależne kino seniora" oraz pokrycia połowy kosztów administracyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2021
Data udostępnienia informacji: 30.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2021 15:16 Dodanie informacji Sławomir Walkowski