Prowadzenie w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2022 roku

Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z edukacją prawną w Gdyni w 2022 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2022 roku

Zgodnie z Zarządzeniem 4573/21/VIII/R z dnia 21 grudnia 2021 dotacje przyznano następującym organizacjom:

1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania: „Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni” w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)
Liczba punktów: 86,5
Miejsce w rankingu: 1
 
2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadania: "Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i edukacją prawną w Gdyni w 2022 roku" w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)
Liczba punktów: 81,17
Miejsce w rankingu: 2

pobierz treść Zarządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 22.12.2021
Data udostępnienia informacji: 22.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2022 08:36 Dodanie informacji Marta Łaska-Woronko