prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023:
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 3815/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2021 r.:
 
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 520 000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 24.06.2021
Data udostępnienia informacji: 30.06.2021