Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza”

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 4433/21/VIII/R z dnia 23.11.2021 r. przyznał dotację w kwocie 9 840,00 PLN Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 89, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040811 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Życie bez barier z asystentem osobistym”.
 
Umowa o powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 23.11.2021 r. do dnia 26.12.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Data wytworzenia informacji: 26.11.2021
Data udostępnienia informacji: 26.11.2021