Petycja ws. budowy progu zwalniającego na ul. Kołłątaja 10 lub ustawienia znaku ostrzegawczego "Uwaga Koty"

Data złożenia petycji: 10.12.2021
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  Petycja ws. budowy progu zwalniającego na ul. Kołłątaja 10 lub ustawienia znaku ostrzegawczego "Uwaga Koty" - rozmiar: 728kb
Przewidywany termin zakończenia: 10.03.2022
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję ws. oznakowania na ul. Kołłątaja 10 - rozmiar: 525kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Paulina Bańka
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Bańka
Data wytworzenia informacji: 28.12.2021
Data udostępnienia informacji: 28.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2022 08:58 Aktualizacja treści Paulina Bańka
28.12.2021 09:51 Dodanie informacji Paulina Bańka