Wykonywanie czynności w zakresie rozpatrywania wniosków o kwalifikacje

Numer umowy MOPS.2.U.2021
Data podpisania 11.01.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie czynności w zakresie rozpatrywania wniosków z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia wnioskodawcóworaz udział w komisjach ds. dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON, komisji ds. udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym na likwidację barier funkcjonalnych ze środków PFRON oraz komisji ds. kwalifikacji do regionalnych i ponadgminnych domów pomocy społecznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ,,LIDIA KREFT INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA'', 81-651 Gdynia ul. Konwaliowa 2
Wartość zamówienia: do kwoty 8 640 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Lepak Czoska
Nr telefonu: 58 625-93-43
E-mail: d.lepak@mopsgdynia.p
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021