Wykonanie przeprowadzki DOPS nr 1

Numer umowy MOPS.48.U.2021
Data podpisania 20.04.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeprowadzki Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 z dotychczas zajmowanych pomieszczeń przy ul. Batalionów Chłopskich 1 do nowej siedziby w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: MAC-DAR Dariusz Maciejewski, 80-416 Gdańsk , Al. Hallera  135/7.
Wartość zamówienia: 5 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 586259336
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021