Wykonanie drzwi dla GOW ul. Chwarznieńska 93 oraz w Klubie Terapii Zajęciowej przy ul. Opata Hackiego 17A

Numer umowy MOPS.17.U.2021
Data podpisania 18.01.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie drzwi dla Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia  ul. Chwarznieńska 93 oraz w Klubie Terapii Zajęciowej przy ul. Opata Hackiego 17A w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: BOB-ROLLO Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia
Wartość zamówienia: 8 761,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 586259336
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 18.01.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021