Wydruk publikacji z okazji 30 lecia MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.53.U.2021
Data podpisania 05.05.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wydruku publikacji z okazji 30 lecia MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Izabela Rosinka, 81-002 Gdynia ul. Kartuska 52/54 lok. 24
Wartość zamówienia: 12 546,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Rudnik
Nr telefonu: 586259372
E-mail: m.rudnik@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 05.05.2021
Data udostępnienia informacji: 26.05.2021