Usługa wsparcia technicznego producenta oprogramowania Axence nVision

Numer umowy MOPS.DZP.322.1.102/2021
Data podpisania 19.03.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa wsparcia technicznego producenta oprogramowania Axence nVision
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Axence Sp. z o.o. sp. K. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków
Wartość zamówienia: 12 638,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 586259390
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 19.03.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021