Usługa w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.7/2021
Data podpisania 25.03.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec –Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście'' Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
Wartość zamówienia: do kwoty 90 900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 586259355
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021