Usługa serwisowania, konserwacji i utrzymania floty drukarek w MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.13/2021
Data podpisania 24.05.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi serwisowania, konserwacji i utrzymania w stanie gotowości do pracy floty drukarek znajdujących się na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Grupa Marcova Polska Solutions Sp. z o.o. ul. Rozwadowska 30, 03-628 Warszawa
Wartość zamówienia: do kwoty 143 024,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 586259336
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 24.05.2021
Data udostępnienia informacji: 24.06.2021