Usługa prowadzenia konsultacji psychiatrycznych dla osób skierowanych przez MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.22.U.2021
Data podpisania 20.01.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa prowadzenia konsultacji psychiatrycznych na terenie miasta Gdyni dla osób skierowanych przez MOPS w Gdyni w okresie od 25.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ,,Indywidualana praktyka lekarska w miejscu wezwania '' z siedzibą w Gdyni ul. Korczaka 4/5, 81-473 Gdynia
Wartość zamówienia: 9 960,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 586259355
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021