Usługa odśnieżania dachów w placówkach MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.20.U.2021
Data podpisania 11.02.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachów w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ,,WIKING'' Agencja Ochrony Mienia i Konwoje Witold Stochmiałek 81-204 Gdynia ul. Mławska 7
Wartość zamówienia: 7 810,56 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 586259336
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021