Umowa dzierzawy urządzeń GPS oraz świadczenie usług monitorowania

Numer umowy MOPS.24.U.2021
Data podpisania 04.01.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa nr 1/2021 dzierżawy urządzeń GPS oraz o świadczenie usług monitorowania wskazań urządzenia GPS.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: ITM Poland S.A. z siedziba w Zielonej Górze  ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra
Wartość zamówienia: 72,00 zł netto miesięcznie
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak
Nr telefonu: 586259336
E-mail: m.wawrzyniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 04.01.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021