Świadczenie usługi dostępu do sieci PESEL-NET dla MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.59.U.2021
Data podpisania 12.04.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa o świadczenie przez Orange Polska s.A. usługi dostepu do sieci PESEL-NET, z wykorzystaniem Biznesowy VPN, Pakiet Serwisowy SLA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa
Wartość zamówienia: zgodnie ze specyfikacja cenową
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 586259390
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 12.04.2021
Data udostępnienia informacji: 24.06.2021