Świadczenie usług wsparcia merytorycznego pracowników MOPS w Gdyni w zakresie systemu Pomost

Numer umowy MOPS.45.U.2021
Data podpisania 16.03.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wsparcia merytorycznego pracowników MOPS w sprawie używania Systemu Informatycznego (SI) Pomost Std (Sygnity).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: KSM SYSTEM sp. z o.o. ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
Wartość zamówienia: do kwoty 22 560,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Sulkowska
Nr telefonu: 586259345
E-mail: a.sulkowska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021