Świadczenie usług pralniczych dla placówek MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.4/2021
Data podpisania 18.02.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pralniczych dla placówek MOPS w Gdyni: Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia ul. Bosmańska 32A, Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego w Gdyni ul. Maciejewicza 11, ul. Warszawska 44, ul. W. Radtkego 43/7 oraz Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia ul. Chwarznieńska 93 w okresie 01.03.2021 - 28.02.2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Konsorcjum w składzie: lider Konsorcjum Citonet Pomorski Sp. z o.o., Zabagno 18C, 83-115 Swarożyn i członek Konsorcjum Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Wartość zamówienia: do kwoty 54 144,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 586259355
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 18.02.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021