Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób objętych usługami w miejscu zamieszkania tych osób na terenie Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.3.6./2021 cz. 2
Data podpisania 11.02.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób , którym przyznano te usługi decyzją administracyjną, w miejscu zamieszkania tych osób - na terenie Gdyni ( z rejonu DOPS nr 3 ) w okresie 01.06.2021 do dnia 31.05.2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Firma ,,GWARANT'' - TOMCZYK Sp. j. z siedzibą w Głogowie, 67-200 Głogów ul. Rynek 3A
Wartość zamówienia: do kwoty 3 392 630,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Stec
Nr telefonu: 586259337
E-mail: k.stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021