Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób objetych usługami w miejscu zamieszkania na terenie Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.3.7./2021 cz. 1
Data podpisania 11.02.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób, którym przyznano te usługi decyzją administracyjną, w miejscu zamieszkania tych osób, na terenie Gdyni ( z rejonu DOPS nr 1) w okresie od 01.06.2021 r. do  dnia 31.05.2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agencja Słuzby Społecznej Kościalak Spółka Jawna z siedziba w Warszawie ul. Kwiatowa 9, 02-579 Warszawa
Wartość zamówienia: do kwoty 2 448 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Stec
Nr telefonu: 586259337
E-mail: k.stec@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021