Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.5./2021
Data podpisania 19.02.2021
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Bochen Piekarsko Ciastkarska Spółdzielnia Pracy ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia
Wartość zamówienia: do kwoty 25 434,05 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 586259355
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 19.02.2021
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021