Sprzedaż używanych zestawów komputerowych dla MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.23.D.2021
Data podpisania 28.01.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa sprzedazy używanych zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni - 10 szt.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Wartość zamówienia: 10,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Włodarczak
Nr telefonu: 586259390
E-mail: p.wlodarczak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 28.01.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021