Sprzedaż gazu technicznego do DDPS przy ul. Gen. Maczka 1

Numer umowy MOPS.5.D.2021
Data podpisania 04.01.2021
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż gazu technicznego - dwutlenku węgla do Dziennego Domu Pomocy społecznej w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: EUROGAZ - GDYNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Gołębia 19, 81-185 Gdynia
Wartość zamówienia: do kwoty 8 000 zł netto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 586259368
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 04.01.2021
Data udostępnienia informacji: 09.02.2021