Przeprowadzenie superwizji indywidualnej dla psychologów Zespołu ds. Pomocy Psychologicznej

Numer umowy MOPS.36.U.2021
Data podpisania 15.02.2021
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie superwizji indywidualnej w okresie od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla 9 psychologów Zespołu ds. Pomocy Psychologicznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Małgorzata Głowacka Psychoterapia Psychoanalityczna, 81-826 Sopot ul. Żeromskiego 10/1
Wartość zamówienia: do kwoty 7 200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Bladoszewska
Nr telefonu: 586259375
E-mail: a.bladoszewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 01.04.2021